PBELEKTRIK | VAŠA ELEKTROINŠTALÁCIA
Referencie Domov   |   Projekty   |   Rozpočty   |   Referencie   |   Certifikáty   |   Kontakt
Ponúkame  
  • Naša firma bola
    založená v roku 2006, odvtedy ponúkame služby v oblasti projekcie, rozpočtovania, revízií, a služieb v oblasti elektroinštalácií. Naša firma Vám ponúka vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácií a inteligentných elektroinštalácií do 1000V vrátane bleskozvodov, v rôznych stupňoch vyhotovenia podľa potrieb investora. Zameraní sme v prevažnej miere na spracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácií domov, administratívnych budov, budov občianskej vybavenosti, skladových hál, verejného osvetlenia obcí a prípojok NN. Súčasťou vybraných druhov projektov je samozrejmosťou svetlo technický prepočet. V oblasti návrhu osvetlenia spolupracujeme s poprednými architektmi mesta Žilina. Cena projektu je vždy vecou dohody, zmluvných strán.
  • Taktiež ponúkame
    naše služby pri spracovaní rozpočtov elektroinštalácií pripravovaných stavieb, ako aj kontrolné kalkulácie elektroinštalácií pred odovzdaním stavby investorovi. Rozpočty spracúvame softvérom na oceňovanie stavieb CENKROS PLUS. Zabezpečujeme realizácie odborných prehliadok a odborných skúšok elektroinštalácií /revízií/ partnerskými firmami.

Spolupracujeme  
Technológie  
Baránek Peter, Kotrčina Lúčka 167, 013 02, tel. 0902 340 541, pbelektrik.za@gmail.com Domov    Projekty    Rozpočty    Referencie    Certifikáty    Kontakt
PBELEKTRIK Designed by Oliver Gaňa